Luchtwasser

WinStal BV heeft de luchtwasser geïntroduceerd in Nederland op de melkveehouderij en produceert en plaatst de luchtwasser.

Voor melkvee en melkgeiten geldt het zelfde emisiearme stal principe.

Er zijn 3 soorten staltypen waarbij de luchtwasser kan worden ingezet op melkveestallen:

  • Open stal zonder dwarsventilatie
  • Open stal met dwarsventilatie
  • Kelderafzuging

Open stal zonder dwarsventilatie
Bouwvoorwaarden:
Dichte nok
Zijkanten moeten gesloten kunnen worden.
Luchtwassercapaciteit moet berekend zijn op het aantal dieren in de stal
Emissiefactor vanaf juli 2015 5,1 kg NH3/dierplaats per jaar 63% reductie

Open stal met dwarsventilatie
Bouwvoorwaarden:
Dichte nok
Windzijde stal uitgevoerd met windbreekgaas
Luchtwassercapaciteit moet berekend zijn op het aantal dieren in de stal
Proefstalwaarde 6,6 kg NH3/dierplaats per jaar 44% reductie

Kelderafzuiging
Bouwvoorwaarden
Mestkelder mag niet voller gevuld  dan een halve meter tot bovenzijde.
Onder de boxdekken en/of voerpad is de luchtafvoer.
Luchtwassercapaciteit moet berekend zijn op het aantal dieren in de stal
Proefstalwaarde 7,2 kg NH3/dierplaats per jaar 35% reductie

Hoe werkt een luchtwasser?
De Ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem.  De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie.  Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt afgevoerd.

« 2 van 3 »