Mestkraker

Maakt kunstmest uit mest!

 

In de mestkraker wordt dunne fractie drijfmest gepompt. Als dat gebeurd is wordt er aan de  mest Krakerkalk toegevoegd. De krakerkalk verhoogt de pH. Door de pH in de mest te verhogen zal de ammoniakale stikstof vrij gaan komen via diffussie. Daarnaast heeft Krakerkalk de kwaliteit dat het de fosfaat bindt.

De fosfaat slaat neer en kan eenvoudig afgevoerd worden. De ammoniak uit de dunne mest die vrijkomt wordt door een luchtwasser geleidt en is zodoende een kunstmestvervanger.

De mestkraker haalt dus stikstof en fosfaat uit de dunne mestfractie.

De mestkraker verwerkt de mest. U hoeft alleen het fosfaatslib af te voeren. Stikstof blijft op uw bedrijf achter als een kunstmestvervanger. Organische stof kunt u voor uw bedrijf behouden.

Project mestkraker

Fosfaatverwijdering uit mest

Het doel van het project ‘Mestkraken’ is om de fosfaat te verwijderen uit mest.

Nederland heeft te maken met een mestoverschot. Het verwerken van mest kost met de huidige werkwijze (omgekeerde osmose) veel energie. Er wordt dan ook gezocht naar een nieuwe energiearme techniek (op boerderijniveau) voor het verwijderen van fosfaat uit mest, wat bijdraagt aan een relatief eenvoudige verwijdering van dierlijke mest van de Nederlandse markt.

Het doel is om de hoeveelheid fosfaat uit varkens- en koeienmest te verwijderen door het toedienen van calciumhydroxide (Ca(OH)2) aan de dunne fractie. Door het verhogen van de pH met Ca(OH)2 kan calcium (Ca) reageren met fosfaat tot een neerslag van calciumfosfaat. Calciumfosfaat kan worden afgetapt en is vervolgens te hergebruiken als meststof. Door het toepassen hiervan kunnen de reguliere kalkgiften aan landbouwgrond worden verminderd. Bovendien wordt de fosfaat erg geconcentreerd wat enorm scheelt in transportkosten bij afzet van mineralen uit mest.

 

De mestkraker is mede mogelijk gemaakt door volgende partijen: